Det var vi som släckte Kungliga slottet i Stockholms under ”Earth hour”. Vi styr och reglerar även värme, ventilation, el och reservkraft.