System och tjänster av högsta kvalitet

aaaVi vet att våra kunder kräver system och tjänster av högsta kvalitet. Det gör det naturligt för oss att ständigt förbättra och kvalitetssäkra våra produkter och processer. Vi har en uppbyggd struktur i hela organisationen för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor. Som företag har vi rutiner för verksamheten som alltid finns dokumenterade i vår kvalitetsmanual. Att systemet fungerar över tiden säkerställs genom våra återkommande utvärderingar. Detta arbete ger oss grunden för ständig förbättring för att öka tillfredsställelsen hos våra kunder.

RIAB har tilldelats AAA Högsta kreditvärdighet av Soliditet. Det är ett bevis på trygghet och säkerhet för de som gör affärer med oss samt ett bevis på nöjda kunder och bra leverantörer.