Atlantis V5.1 SCADA

m1Atlantis V5.1 har en mängd funktioner, några av dessa är:

  • Kraftfull grafikmotor med stöd för animering mm.
  • Inbyggt ritprogram
  • Avancerad larmhantering med hjälp av LCLarmServer.
  • Samtliga in- och utgångar i systemet loggas kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste göras. Detta genererar historik från dag 1.
  • Enkel programmering/editering av systemet via det medföljande grafiska editeringsprogrammet ED10.
  • OPC.

Atlantis V5.1 kan kommunicera med undercentraler av flera förekommande fabrikat, vilket gör att framtida utbyggnad kan ske efter de önskemål som då föreligger.