Vi har ett miljö- och kvalitetssystem som är baserat på ISO 9001. Utbildning pågår och vi har planerar att inom kort även vara certifierade.