Tjänster för en problemfri och energioptimerad drift

Marknadens behov av mer avancerade system för fastighetsautomation och processtyrning inom industrin ökar kontinuerligt.  Med vår erfarenhet garanterar vi våra kunder effektiva systemlösningar och tjänster för en problemfri och resursoptimerad drift. Vår effektiva organisation gör det möjligt för oss att hantera större entreprenader och samtidigt alltid ha en närhet och god relation till våra kunder. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra tjänster och hur en lösning skulle kunna se ut för just ert behov.

shadow

Service
Service

Vi utför i huvudsak service på avancerade styr- & reglerutrustningar inom ventilation och värmesystem men vi har även kompetens inom industriapplikationer som berör produktionsstyrning. Allt från felsökning och kontroller till utbyten och injusteringar av komponenter och system. Vid serviceuppdrag görs alltid en noggrann slutkontroll för att konfirmera anläggningens funktion.

 

1
Installation

Installation av dagens avancerade datoriserade styr- & reglersystem kräver en gedigen kunskap inom en mängd olika områden. Idag sammanstrålar ofta kraft, elektronik och data i anslutningen av intelligenta komponenter. Därtill kommer kunskap inom vvs, kyl och ventilationsbranschen och deras närliggande områden. Vi äger de kunskaperna och använder oss av detta för att installera komponenterna till en enhet i ett samverkande system.

 

Konstruktion
Konstruktion

Till i stort sett varje styr- & regleranläggning krävs någon form av elkonstruktion. I den lilla anläggningen görs en enkel dokumentering och skisser. Till den stora anläggningen framtages underlag för byggande av automatikskåp, anslutningar av samtliga apparater, protokoll och instruktioner. Allt ritningsunderlag utförs i AutoCad LT/Elprocad med senaste standard. Övrig konstruktion och dokumentation framtages i MS Officeprogrammen.

 

3
Programmering

Utvecklingen går rasande fort framåt med mer intelligenta styr- & reglersystem oavsett om de är stora eller små. Från enskilda regulatorer till ducar (datorundercentraler) och dhc:er (datorhuvudcentraler) sker en utveckling med nya kommunikationsgränssnitt och övervakningsfunktioner. (web-servrar, sms-övervakning mm.) Enskilda regulatorer kräver större hanteringskunnande i form av inställning och kalibrering.